Oskars 40th birthday batch

Den 28 augusti firar jag att ag fyllt 40år hemma på Tallgatan 13
Den 28 aug från kl. 15 Härligt välkomna.